Οργάνωση και Ανάπτυξη πωλήσεων


Η EBS στοχεύει στην καινοτόμο παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στη Ελλάδα και την Βουλγαρία. Το νέο περιβάλλον τόσο της Ελληνικής όσο και της Ευρωπαϊκής αγοράς, παρέχει ουσιαστικές ευκαιρίες καθώς και κινδύνους στις επιχειρήσεις και στα άτομα που επιθυμούν να βελτιώσουν τις εργασίες τους και τα όρια τους.

Στην EBS βοηθούμε άμεσα και αποτελεσματικά τους πελάτες μας μέσω των εξειδικευμένων μας υπηρεσιών και της πολυετής πείρας μας να επωφεληθούν αυτών των αυξανόμενων ευκαιριών και να ελαττώσουν τις πιθανότητες αποτυχίας της επιχείρησης τους καθώς και της έκθεσης τους σε προσωπικό και επιχειρησιακό κίνδυνο.

6c

Παρακάτω παρατίθενται ορισμένες από τις υπηρεσίες μας:

Υπηρεσίες πωλήσεων

 • Πωλήσεις door to door σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις
 • Πωλήσεις σε μεγάλες εταιρείες
 • Δημιουργία leads για μελλοντικές πωλήσεις
 • Κλείσιμο ραντεβού σε μεγάλους πελάτες για επισκέψεις πωλητών
 • Πωλήσεις εντός και εκτός καταστημάτων με promoters.
 • Δημιουργία πωλήσεων από το μηδέν. Πλήρης επιχειρησιακή στρατηγική.
 • Προώθηση πωλήσεων σε τρίτες χώρες (Ρωσία, Βουλγαρία, Κίνα, Ρουμανία και λοιπές χώρες της Ε.Ε.)

Εξειδικευμένες υπηρεσίες

 • Οργάνωση και δημιουργία τμήματος άμεσου μάρκετινγκ
 • Εξυπηρέτηση πελατών και διαχείριση παραπόνων.
 • Ενέργειες διατήρησης πελατολογίου (Retention) και επανάκτησης πελατολογίου (Win back).
 • Διαχείριση δυσαρεστημένων πελατών και κρίσιμων περιστατικών.
 • Υπηρεσίες εκπαίδευσης προσωπικού και σεμινάρια κατάρτισης.
 • Οργάνωση και υλοποίηση συμμετοχής σε διεθνείς ή κλαδικές εκθέσεις.
 • Αποθήκευση και διανομή προϊόντων στην Ελληνική και την Βουλγαρική αγορά

Τεχνολογικές Υπηρεσίες Μάρκετινγκ (New Media)

 • Ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών για προώθηση πωλήσεων
 • Δημιουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων ή ιστοσελίδων παρουσίασης προϊόντων.
 • Ανάπτυξη συστήματος εξυπηρέτησης πελατών και συστήματος διαχείρισης πελατειακής βάσης CRM.
 • Επαγγελματική ανάπτυξη, οργάνωση και διαχείριση εφαρμογών κοινωνικών δικτύων (Social media marketing)
 • Υπηρεσίες SMS μαρκετινγκ.

Σε όλες τις υπηρεσίες πωλήσεων, προσφέρεται πλήρης υποστήριξη και ενημέρωση για τις πωλήσεις με: Λίστες πωλήσεων (ανά ώρα-ημέρα-μήνα κλπ). Καταγραφή στοιχείων ή επιχειρησιακών πληροφοριών των πελατών με στόχο την περαιτέρω ανάλυση. Επικαιροποίηση του πελατολογίου της εταιρείας στοχεύοντας στην αξιόπιστη βάση δεδομένων. Κατηγοριοποίηση των πελατών της εταιρείας με οποιοδήποτε κριτήριο ζητηθεί.

Τρόπος συνεργασίας
Κατόπιν ειδικής συμφωνίας επιλέγεται η καλύτερη μέθοδος και ο τρόπος συνεργασίας. Κάθε μήνα ή δεκαπενθήμερο, ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου, συντονίζεται η ομάδα παρακολούθησης με την διοίκηση της εταιρείας σας οπού και παρακολουθούνται και συζητούνται όλες οι ενέργειες από κοινού.

Συνεργασία με την EBS σημαίνει άμεσο όφελος χωρίς κανένα ρίσκο!
Σε όλες τις υπηρεσίες πωλήσεων οι αμοιβές της εταιρείας μας ή οι προσυμφωνηθείσες προμήθειες πραγματοποιούνται μόνο εφόσον επιτευχτεί το αποτέλεσμα!

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για μια προσωπική επαφή στον χώρο σας και αναλυτική παρουσίαση των υπηρεσιών μας. Ανακαλύψτε σήμερα πως θα μπορούσε η επιχείρηση σας να ωφεληθεί άμεσα από την συνεργασία μας.