ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


seminars-ebsΗ εκπαίδευση και ανάπτυξη προσωπικού είναι κύρια ζητήματα που απασχολούν κάθε επιχείρηση και ειδικά το τμήμα management της κάθε επιχείρησης.

Η εκπαίδευση παίζει έναν ζωτικό σημασίας ρόλο για την επιχείρηση αφού χωρίς αυτή δε θα είναι εφικτό να υλοποιηθούν οι στόχοι της επιχείρησης.

Επίσης σημαντικό ρόλο έχει τόσο για τα ανώτερα στελέχη, όσο και για τον ίδιο τον εργοδότη. Έτσι οι εργοδότες διασφαλίζουν το γεγονός ότι οι υπάλληλοι της επιχείρησης εργάζονται πραγματικά με σκοπό την επίτευξη των στόχων μιας επιχείρησης.

Στο ιδιαίτερο περιβάλλον που βιώνουμε στη χώρα μας καλούμαστε να διαχειριστούμε πολλές αλλαγές σε ταχύτατο χρόνο και να βελτιώσουμε την ευελιξία μας, τη διαχείριση των συναισθημάτων μας που θα καθορίσουν την πορεία της εργασιακής και προσωπικής ζωής. Η συναισθηματική νοημοσύνη σύμφωνα με τους ειδικούς είναι πλέον καθοριστικός   παράγοντας επιτυχίας.

Η EBS σχεδιάζει και υλοποιεί καινοτόμα βιωματικά ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια με σκοπό την αύξηση της αποδοτικότητας και ικανοποίησης των εργαζομένων από την εργασία τους και κατ’επέκαση την αύξηση ικανοποίησης των πελατών που αποτελούν το σημαντικότερο κεφάλαιο της επιχείρησης μετά το ανθρώπινο δυναμικό.

Διαθέτουμε προγράμματα εκπαίδευσης ειδικά για πωλητές καταστημάτων λιανικής, πωλητές χονδρικής καθώς και στελέχη γραφείου. Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα αποτελεσματικής επικοινωνίας / ψυχολογίας πελάτη σε εποχές κρίσης, τεχνικές πωλήσεων και ανάπτυξη συνοχής ομάδας εργαζομένων. Δίνεται επίσης ιδιαίτερη έμφαση και εκπαίδευση σε θέματα πελατειακής πίστης και μεθόδων αύξησης της πίστης των πελατών,

Εκπαίδευση, είναι η παροχή προς τους εργαζομένους συγκεκριμένων δεξιοτήτων ή βοήθειας προκειμένου να φέρουν σε πέρας τις εργασίες τους. Επίσης η εκπαίδευση εστιάζει αποκλειστικά στην τρέχουσα εργασία, καθώς και στις άμεσες ανάγκες της επιχείρησης. Για να έχει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα η εκπαίδευση δηλαδή για να μάθει κάθε εργαζόμενος να μεταφέρει, να αξιοποιεί τις γνώσεις του και στο τέλος να επιτευχθούν οι στόχοι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σοβαρά ως μια δραστηριότητα που καθορίζει το μέλλον μιας επιχείρησης.

Οι μέθοδοι με τις οποίες μπορεί να εκπαιδεύσει μια επιχείρηση ποικίλουν ανάλογα με το τι πρέπει να μάθει ο κάθε εργαζόμενος.

Ο κάθε εργαζόμενος να παραμείνει σε μονομερή έλεγχο (να ελέγχει και να έχει την ευθύνη 100% των αποτελεσμάτων του), να μεγιστοποιεί τις νίκες και να ελαχιστοποιήσει τις ήττες, να καταστείλει τα αρνητικά συναισθήματα του και να στηρίξει τους στόχους και να αξιολογεί τη συμπεριφορά του.